Trang nhất » Tài nguyên » Tài liệu tham khảo

BGĐTL Các số tròn chục từ 110 đến 200_Lanh

Gửi lên: 24/03/2016 08:05 Đã xem 230 Đã tải về 0

BGĐT: Từ ngũ về cây cối_Lanh

Gửi lên: 24/03/2016 08:04 Đã xem 203 Đã tải về 0

Toán: Hình bình hành_Thế

Gửi lên: 28/01/2016 07:45 Đã xem 210 Đã tải về 0

Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người_Thế

Gửi lên: 28/01/2016 07:44 Đã xem 221 Đã tải về 0

Tập đọc Cửa Tùng_Xuân

Gửi lên: 29/12/2015 09:35 Đã xem 249 Đã tải về 0

Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số_Xuân

Gửi lên: 29/12/2015 09:34 Đã xem 226 Đã tải về 0

Tập đọc 3_Nhớ Việt Bắc_Bình

Gửi lên: 25/12/2015 21:38 Đã xem 217 Đã tải về 1

TNXH 3_THÚ_Bình

Gửi lên: 25/12/2015 21:32 Đã xem 217 Đã tải về 1

Ba thể của nước_Lan

Gửi lên: 24/12/2015 17:06 Đã xem 214 Đã tải về 0

Bảng nhân 9_Toàn

Gửi lên: 24/12/2015 17:01 Đã xem 210 Đã tải về 0

Anh đom đóm_ Thủy

Gửi lên: 24/12/2015 16:33 Đã xem 246 Đã tải về 0

Cái trống trường em_Thủy

Gửi lên: 24/12/2015 16:27 Đã xem 222 Đã tải về 0

Tiếng hát bạn bè mình_Ánh Nga

Gửi lên: 18/12/2015 14:37 Đã xem 213 Đã tải về 0

Âm nhạc 5_Ánh Nga

Gửi lên: 18/12/2015 14:36 Đã xem 225 Đã tải về 1

Toán 4_Ôn tập các số đến 100000_Lan

Gửi lên: 09/12/2015 14:31 Đã xem 208 Đã tải về 0
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Thời khóa biểu

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng