Tham gia học tập chính trị hè 2019

Tham gia học tập chính trị hè 2019
Theo lịch học tập chính trị hè năm học 2019- 2020 cán bộ. giáo viên, công nhân viên tham gia học tập vào 2 ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2019
Theo lịch học tập chính trị hè năm học 2019- 2020 cán bộ. giáo viên, công nhân viên tham gia học tập vào 2 ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2019

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Nguồn tin: nhà trườnà