Hướng dẫn sử dụng SGK thí điểm tiếng Anh lớp 3 và bộ thiết bị dạy học

Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biên soạn và xuất bản sách giáo khoa Tiếng Anh 3 thí điểm, bộ thiết bị dạy học Tiếng Anh 3 thí điểm. Để triển khai tốt việc dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học bắt đầu từ lớp 3
Hướng dẫn sử dụng SGK thí điểm tiếng Anh lớp 3 và bộ thiết bị dạy học
Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số điểm như sau:
1. Sách giáo khoa

Giáo viên sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh 3 thí điểm (Tập 1 + 2) do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản để dạy thí điểm chương trình tiếng Anh lớp 3. Dựa theo phân phối nội dung chương trình dạy học, tài liệu hướng dẫn giảng dạy, giáo viên thiết kế và triển khai các bài dạy với yêu cầu đảm bảo các mục tiêu của Chương trình tiếng Anh tiểu học.

2. Thiết bị dạy học

Bộ thiết bị dạy học Tiếng Anh 3 thí điểm gồm các loại thiết bị sau: Đĩa Audio CD; Bộ quân rối; Bộ thẻ từ; Bộ tranh; Robot teachers’.

3. Bồi dưỡng giáo viên

Vụ Giáo dục Tiểu học phối hợp với Viện KHGDVN và NXBGDVN tổ chức tập huấn dạy tài liệu Tiếng Anh 3 và sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên của các trường tham gia dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học theo Quyết định 4674/ QĐ- BGDĐT ngày 15/10/2010 và giáo viên cốt cán của các tỉnh tự nguyện tham gia chương trình vào ngày 19-20/02/2011 tại Hội trường 20/12 Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 187 B Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời báo cáo về Thường trực Ban điều hành Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo để được giải quyết.

Nguồn tin: danang.edu.vn