Trang nhất » Tài nguyên » Tài liệu mẫu

Tiếng Anh-Cô Kim

Gửi lên: 13/12/2020 10:07 Đã xem 36 Đã tải về 0

Tiếng Anh-Cô Ánh

Gửi lên: 13/12/2020 09:57 Đã xem 35 Đã tải về 0

Khoa học - T. Đức

Gửi lên: 10/12/2020 15:48 Đã xem 35 Đã tải về 0

Toán-Tập đọc-cô Xuân

Gửi lên: 10/12/2020 09:00 Đã xem 36 Đã tải về 0

Lịch sử - Thế

Gửi lên: 10/12/2020 00:40 Đã xem 35 Đã tải về 0

Toán-Tv-Hoàng Thị Thư

Gửi lên: 09/12/2020 20:29 Đã xem 37 Đã tải về 0

Thủ công-Đạo đức_Nguyễn Thị Ánh Nga

Gửi lên: 09/12/2020 20:12 Đã xem 47 Đã tải về 0

MThuat-DoThiMy

Gửi lên: 09/12/2020 19:53 Đã xem 35 Đã tải về 0

Toán_ TV-Đỗ Thị Mỹ Linh

Gửi lên: 09/12/2020 19:39 Đã xem 32 Đã tải về 0

Tinhoc-Ngo Thi Thu hien

Gửi lên: 06/12/2020 08:44 Đã xem 37 Đã tải về 2

Toan-HDTN-Võ Thị Minh

Gửi lên: 06/12/2020 08:40 Đã xem 32 Đã tải về 1

Âm nhạc- Trần Thị Bằng

Gửi lên: 25/11/2020 20:26 Đã xem 44 Đã tải về 3

TAPDOC-PHẠM VÂN

Gửi lên: 03/11/2020 20:01 Đã xem 37 Đã tải về 1

GADT-TẬP LÀM VĂN-PHẠM VÂN

Gửi lên: 03/11/2020 19:58 Đã xem 31 Đã tải về 1

GADT - Gv - my thuạt

Gửi lên: 05/07/2020 17:57 Đã xem 93 Đã tải về 2
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Thời khóa biểu

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng