Trang nhất » Tài nguyên

Tiếng Anh-Cô Kim

Tác giả: N/A - Đã xem: 267 - Đã tải về: 7

Phần mềm Xem đồng hồ

Tác giả: School@net - Đã xem: 1138 - Đã tải về: 60

Phần mềm Xem đồng hồ

Phần mềm có chức năng chính là giúp các bạn học sinh nhỏ tuổi tập xem đồng hồ.

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Thời khóa biểu

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng