Trang nhất » Tài nguyên » Tài liệu mẫu

MThuat-DoThiMy

Gửi lên: 09/12/2020 19:53 Đã xem 319 Đã tải về 0

Toán_ TV-Đỗ Thị Mỹ Linh

Gửi lên: 09/12/2020 19:39 Đã xem 319 Đã tải về 0

Tinhoc-Ngo Thi Thu hien

Gửi lên: 06/12/2020 08:44 Đã xem 315 Đã tải về 2

Toan-HDTN-Võ Thị Minh

Gửi lên: 06/12/2020 08:40 Đã xem 317 Đã tải về 1

Âm nhạc- Trần Thị Bằng

Gửi lên: 25/11/2020 20:26 Đã xem 321 Đã tải về 3

TAPDOC-PHẠM VÂN

Gửi lên: 03/11/2020 20:01 Đã xem 304 Đã tải về 1

GADT-TẬP LÀM VĂN-PHẠM VÂN

Gửi lên: 03/11/2020 19:58 Đã xem 301 Đã tải về 1

GADT - Gv - my thuạt

Gửi lên: 05/07/2020 17:57 Đã xem 372 Đã tải về 3

Toán - Hình hộp CN L5 - P.Vân

Gửi lên: 13/04/2020 11:14 Đã xem 342 Đã tải về 1

Chính tả L5 - Trực tuyên ( P.mền Zoom) L5 P. Vân

Gửi lên: 10/04/2020 18:26 Đã xem 318 Đã tải về 0

Nhạc 4 - Bằng

Gửi lên: 02/01/2020 18:38 Đã xem 380 Đã tải về 0

Hát nhạc 5 - Bằng

Gửi lên: 02/01/2020 18:36 Đã xem 374 Đã tải về 0

Toán - Dung 4/1

Gửi lên: 28/12/2019 05:50 Đã xem 391 Đã tải về 2

Địa lí - Dung 4/1

Gửi lên: 28/12/2019 05:47 Đã xem 370 Đã tải về 0

Tiếng Anh 2 - Song Kim

Gửi lên: 26/12/2019 19:09 Đã xem 360 Đã tải về 1
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Thời khóa biểu

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng