Trang nhất » Tài nguyên » Tài liệu tham khảo

Luyện từ và câu 4 - Linh

Gửi lên: 11/12/2018 21:10 Đã xem 148 Đã tải về 1

kĩ thuật 1- Bằng

Gửi lên: 11/12/2018 21:00 Đã xem 155 Đã tải về 0

Toán 2_Số hạng, tổng_Thủy

Gửi lên: 28/03/2018 20:53 Đã xem 199 Đã tải về 0

Toán 2_Số bị trừ, Số trừ, Hiệu_Thủy

Gửi lên: 28/03/2018 20:47 Đã xem 163 Đã tải về 0

Toán 2_Luyện tập_Anh

Gửi lên: 28/03/2018 20:41 Đã xem 166 Đã tải về 0

Ngôi trường mới_Anh

Gửi lên: 28/03/2018 20:39 Đã xem 157 Đã tải về 0

Đề thi tin học trẻ Toàn quốc

Gửi lên: 28/03/2018 20:31 Đã xem 162 Đã tải về 0

Đề thi tin học trẻ Sơn Trà năm 2016

Gửi lên: 20/03/2018 21:03 Đã xem 150 Đã tải về 1

Tập đọc 5_Nghĩa thầy trò_Giác

Gửi lên: 28/12/2017 10:38 Đã xem 169 Đã tải về 0

LTVC 5_Liên kết các câu trong bài bằng cách lập từ ngữ_Giác

Gửi lên: 28/12/2017 10:37 Đã xem 164 Đã tải về 0

Lịch sử 5_Bài 10 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập_Thảo

Gửi lên: 28/12/2017 10:29 Đã xem 178 Đã tải về 0

Khoa học 4_Mây được hình thành như thế nào, mưa từ đâu ra_Thảo

Gửi lên: 27/12/2017 22:06 Đã xem 162 Đã tải về 0

Khoa học 5_Chất dẻo_Thuận

Gửi lên: 27/12/2017 21:56 Đã xem 186 Đã tải về 0

Tiếng Việt 5_Ca dao về lao động sản xuất_Thuận

Gửi lên: 27/12/2017 21:56 Đã xem 173 Đã tải về 0

Tiếng Anh 5_Unit 7_Kim

Gửi lên: 27/12/2017 21:54 Đã xem 167 Đã tải về 0
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Thời khóa biểu

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng