Trang nhất » Tài nguyên » Tài liệu tham khảo

Luyện từ và câu 4 - Linh

Gửi lên: 12/12/2018 09:10 Đã xem 484 Đã tải về 2

kĩ thuật 1- Bằng

Gửi lên: 12/12/2018 09:00 Đã xem 522 Đã tải về 0

Toán 2_Số hạng, tổng_Thủy

Gửi lên: 29/03/2018 07:53 Đã xem 533 Đã tải về 2

Toán 2_Số bị trừ, Số trừ, Hiệu_Thủy

Gửi lên: 29/03/2018 07:47 Đã xem 491 Đã tải về 0

Toán 2_Luyện tập_Anh

Gửi lên: 29/03/2018 07:41 Đã xem 478 Đã tải về 0

Ngôi trường mới_Anh

Gửi lên: 29/03/2018 07:39 Đã xem 500 Đã tải về 0

Đề thi tin học trẻ Toàn quốc

Gửi lên: 29/03/2018 07:31 Đã xem 458 Đã tải về 0

Đề thi tin học trẻ Sơn Trà năm 2016

Gửi lên: 21/03/2018 08:03 Đã xem 462 Đã tải về 1

Tập đọc 5_Nghĩa thầy trò_Giác

Gửi lên: 28/12/2017 22:38 Đã xem 492 Đã tải về 1

LTVC 5_Liên kết các câu trong bài bằng cách lập từ ngữ_Giác

Gửi lên: 28/12/2017 22:37 Đã xem 489 Đã tải về 0

Lịch sử 5_Bài 10 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập_Thảo

Gửi lên: 28/12/2017 22:29 Đã xem 500 Đã tải về 0

Khoa học 4_Mây được hình thành như thế nào, mưa từ đâu ra_Thảo

Gửi lên: 28/12/2017 10:06 Đã xem 454 Đã tải về 1

Khoa học 5_Chất dẻo_Thuận

Gửi lên: 28/12/2017 09:56 Đã xem 516 Đã tải về 0

Tiếng Việt 5_Ca dao về lao động sản xuất_Thuận

Gửi lên: 28/12/2017 09:56 Đã xem 465 Đã tải về 0

Tiếng Anh 5_Unit 7_Kim

Gửi lên: 28/12/2017 09:54 Đã xem 493 Đã tải về 0
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Thời khóa biểu

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng