Trang nhất » Tài nguyên » Tài liệu tham khảo

Luyện từ và câu 4 - Linh

Gửi lên: 12/12/2018 09:10 Đã xem 225 Đã tải về 1

kĩ thuật 1- Bằng

Gửi lên: 12/12/2018 09:00 Đã xem 243 Đã tải về 0

Toán 2_Số hạng, tổng_Thủy

Gửi lên: 29/03/2018 07:53 Đã xem 277 Đã tải về 1

Toán 2_Số bị trừ, Số trừ, Hiệu_Thủy

Gửi lên: 29/03/2018 07:47 Đã xem 231 Đã tải về 0

Toán 2_Luyện tập_Anh

Gửi lên: 29/03/2018 07:41 Đã xem 243 Đã tải về 0

Ngôi trường mới_Anh

Gửi lên: 29/03/2018 07:39 Đã xem 238 Đã tải về 0

Đề thi tin học trẻ Toàn quốc

Gửi lên: 29/03/2018 07:31 Đã xem 223 Đã tải về 0

Đề thi tin học trẻ Sơn Trà năm 2016

Gửi lên: 21/03/2018 08:03 Đã xem 222 Đã tải về 1

Tập đọc 5_Nghĩa thầy trò_Giác

Gửi lên: 28/12/2017 22:38 Đã xem 238 Đã tải về 0

LTVC 5_Liên kết các câu trong bài bằng cách lập từ ngữ_Giác

Gửi lên: 28/12/2017 22:37 Đã xem 236 Đã tải về 0

Lịch sử 5_Bài 10 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập_Thảo

Gửi lên: 28/12/2017 22:29 Đã xem 251 Đã tải về 0

Khoa học 4_Mây được hình thành như thế nào, mưa từ đâu ra_Thảo

Gửi lên: 28/12/2017 10:06 Đã xem 222 Đã tải về 1

Khoa học 5_Chất dẻo_Thuận

Gửi lên: 28/12/2017 09:56 Đã xem 258 Đã tải về 0

Tiếng Việt 5_Ca dao về lao động sản xuất_Thuận

Gửi lên: 28/12/2017 09:56 Đã xem 229 Đã tải về 0

Tiếng Anh 5_Unit 7_Kim

Gửi lên: 28/12/2017 09:54 Đã xem 242 Đã tải về 0
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Thời khóa biểu

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng