Trang nhất » Danh sách CB-VC

DANH SÁCH CB - VC TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Nhơn 20/11/1968 0907204269 Hiệu trưởng
2 Trần Thị Kim Yến 13/12/1971 0905530990 Phó hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Bình 19/05/1980 01225729932 Giáo viên
4 Đỗ Thị Anh 01/06/1966 0989287257 Giáo viên
5 Ngô Minh Đức 30/06/1963 0905726406 Chủ tịch CĐ
6 Nguyễn Thị Thanh Hà 22/10/1976 0987678141 Tổ trưởng
7 Nguyễn Thị Hạnh 30/12/1966 01655224518 Giáo viên
8 Nguyễn Thị Hoa 22/08/1967 01639170730 Tổ trưởng
9 Trương Thị Kim Thủy 04/11/1981 0934923940 Giáo viên
10 Nguyễn Thị Lanh 01/01/1971 0935406728 Giáo viên
11 Đỗ Thị Mỹ 24/05/1982 01658304029 Giáo viên
12 Nguyễn Thị Ánh Nga 18/01/1973 0935284401 Giáo viên
13 Nguyễn Văn Thế 01/10/1968 0905031098 Giáo viên
14 Nguyễn Kiều Đan Tâm 01/05/1988 0966643087 Thư viện
15 Đặng Công Tưởng 10/07/1979 0905357587 Giáo viên
16 Đặng Thị Toàn 04/04/1964 01216545350 Giáo viên
17 Huỳnh Thị Trúc 13/05/1968 01665095122 Giáo viên
18 Phạm Thị Vân 01/01/1973 0905876588 Giáo viên
19 Tán Thị Thanh Vân 01/01/1969 0905251303 Giáo viên
20 Phạm Thị Thanh Xuân 01/01/1971 01658268261 Tổ trưởng

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 34 cán bộ - viên chức thuộc 4 tổ
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng