Trang nhất » Danh sách CB-VC

DANH SÁCH CB - VC TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA KHƯƠNG

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
21 Hoàng Thị Thư 05/01/1975 01697373542 Giáo viên
22 Trương Thị Kim Thủy 04/11/1981 0934923940 Giáo viên
23 Nguyễn Thị Lan 01/01/1964 01287534691 Giáo viên
24 Trần Thị Thùy Lynh 01/01/1978 0983432434 Giáo viên
25 Nguyễn Thị Bích Thuận 01/06/1981 0935730957 Kế toán
26 Tán Thị Kim Thương 27/01/1980 0989549191 Văn Thư
27 Trương Đức 08/08/1985 01266555608 Tổng phụ trách đội
28 Nguyễn Thị Huyền Nga 02/02/1971 01228751069 Bảo vệ
29 Định Ngọc Tuấn 25/03/1973 0935116709 Bảo vệ
30 Trần Thị Bằng 01/01/1976 01228543194 Giáo viên
31 Nguyễn Thị Kiều Ly 12/08/1973 01202502380 Giáo viên
32 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/03/1983 01668448696 Giáo viên
33 Trần Thị Thắm 20/02/1990 0905338047 Giáo viên
34 Lê Vũ 15/03/1969 0905529526 Bảo vệ

Trang đầu <<  1  2   

Tổng cộng có 34 cán bộ - viên chức thuộc 4 tổ
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng