Trang nhất » Danh sách CB-VC

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA CB - VC
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình Hình đại diện
Ngày sinh: 19/05/1980
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 01225729932
Email:
Môn giảng dạy:
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại: Túy Loan - Hòa Phong
Quê quán:
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:


Các Cán bộ - viên chức khác thuộc tổ Tổ 3 là:


Quay lại | Trang đầu | Lên trên
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

    I. Giới thiệu:  Trường Tiểu học Hòa Khương - Địa chỉ      : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Huyện Hòa Vang,                       Thành phố Đà Nẵng. - Điện...

Clip

Trường Tiểu học Hòa Khương
Email : thhoakhuong1hv@gmail.com
Website: thhoakhuong-hoavang.edu.vn
số điện thoại: 05113780042
    Địa chỉ : Thôn Hương Lam, Xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng